CONTACT

Dr. David Peris

Departament de Dinàmica de la Terra i de l​'Oceà

Facultat de Ciències de la Terra

Universitat de Barcelona

Martí i Franquès, s/n

E-08028 Barcelona (Spain)

E-mail: daperce@gmail.com

Twitter: @David_Peris_